fbpx

Manastir Svetog Petra i Pavla

Lokacija: selo Grlište, Zaječar
Srpska Pravoslavna Eparhija Timočka
http://eparhija-timocka.org

Manastir se nalazi u blizini sela Grlišta, 14 km udaljenom od Zaječara, na obali Grliškog jezera. Manastir je posvecen apostolima Sv. Petru i Pavlu. Prema raspoloživim podacima, nastao je u starijem periodu srednjeg veka. Natpis iznad ulaza u manastir govori da je manastir 1804. godine dozidao i na njemu prepravke izvršio pop Radosav Živkovic, jedan od prvih ustanika u ovom kraju. Ovaj manastir, kao i mnogi drugi manastiri u Srbiji tog vremena, bio je središte ustanka u Crnoj Reci.Crkva je manjih dimenzija pravougaone osnove, sa pripratom, tremom i kupolom. Dva široka pilastara kraj severnog i južnog zida naosa odvajaju oltarski prostor od centralnog dela naosa, a nad njima se uzdiže manja - po spoljnjem izgledu oktogonalna kupola. Ikonostas je rad nepoznatog slikara s kraja XIX veka. Pored crkve, na severoistocnoj strani, nalaze se grobovi sveštenika. Najstariji nadgrobni spomenici poticu iz prve polovine XIX veka.