fbpx

Sokobanja

Turizam je osnovna privredna grana u Sokobanji i organizovanim banjskim turizmom se Sokobanja bavi punih 180 godina. Za sve ove godine bavljena turizmom, Soko Banja je stasala u vodeću srpsku banju po posećenosti u toku jedne turističke sezone gde se ostvari preko milion noćenja.

Klima je jedan od najzančajnijih elemenata turističke valorizacije Sokobanje i ona sa pravom nosi naziv „Vazdušna banja“. Za lekovitost sokobanjskih termalnih izvora znalo se još u vreme Rimljana. Ono što Sokobanju čini privlačnom su termo-mineralne vode, idealna nadmorska visina, umereno-kontinentalna klima, čist planinski vazduh sa mnogo kiseonika i divna netaknuta priroda.

Pišući o ovim krajevima, dr. Jovan Cvijić zabeležio je da se Sokobanja i njena okolina mogu nazvati "srpska Švajcarska". Od znamenitosti izdvajaju se Amam-tursko kupatilo, Zavičajni muzej, Legat Galerija, lečilište Banjica i termalni izvori. Poseban turistički spektakl predstavlja pešačenje do Sokograda, tvrđave nastale u doba rimskog cara Justinijana.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona