fbpx

Crkva Presvete Bogorodice

Lokacija: Donja Kamenica, Knjaževac
Srpska Pravoslavna Eparhija Timočka
http://www.toknjazevac.org.rs/knjazevcu-u-nasledje-okolina/

Crkva Svete Bogorodice, nalazi se u selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistocno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potice iz prve polovine XIV veka.

Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnicki spomenik Eparhije timocke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Zasvedena je poluoblicastim svodom, a njeno kube pociva na pandantifima. Na zapadnoj strani je sprat, ciji su bocni delovi nadvišeni kulama. Arhitektura je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture.

Živopis crkve je od izuzetne vrednosti, i stilski i ikonografski. Neke od fresaka su jedinstvene u srpskom srednjevekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago cine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatstvom detalja u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetnicke vrednosti su predstave "Tajna vecera", "Blagovesti", "Bogorodica", "Odigitrije sa Hristom", "Uspenje Presvete Bogorodice" i jedinstvena predstava zagrljenih Svetih Ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklusi iz života Svete Petke.