fbpx

Nacionalni park Đerdap

Nacionalni park Đerdap nalazi se na desnoj obali Dunava i prostire od Golubačke tvrđave do antičkog utvrđenja Diana u dužini od 100km. Površina nacionalnog parka je 636 km2što ga čini najvećim nacionalnim parkom u Srbiji, a po prirodnoj i kulturnoj baštini značajan je u evropskim razmerama.
Nacionalni park Đerdap je dobio ime po najlepšoj i najupečatljivijoj klisuri na celom toku Dunava. Đerdapska klisura je najveća klisura probojnica u Evropi. Sastoji se od četri klisure i tri kotline koje su raspoređene sledećim redom: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, Gospođin vir klisura, Donjomilanovačka kotlina, klisura Veliki i Mali kazan, Oršavska kotlina i Sipska klisura. Najlepša klisure su Mali i Veliki kazan gde se Dunav sužava na svega 140 metara i dostiže dubinu od 90 m, tako da je dno ispod nivoa Crnog Mora za oko 30 m.
U Nacionalnom parku Đerdap postoje veoma retke vrste biljaka. Karakteriše ga i brojnost i raznovrsnost životinjskih vrsta.