fbpx

Žrtvenik

Lokacija: Majdanpek

Svetog Save 41
19250 Majdanpek
http://www.muzejmajdanpek.com

 

Zakoračite u vreme praistorijskog rudarstva i upoznajte mnogobrojne raritetne predmete.

Žrtvenik, pronađen je oknu drevnog rudnika bakarnih minerala u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka, potiče iz vremena prelaza iz VI u V milenijum stare ere, odnosno vremena kada su ovo područje pohodile zajednice tzv. vinčanske kulture. Žrtvenik sa četvorougaonim plitkim recipijentom i oblikom u vidu sumarno modelovane figure jelena imao je za drevne vinčanske rudare više nego simboličan značaj (estetska i duhovna vrednost). 

Jelen kao životinja predstavljao je značajan izvor hrane, ali i sirovinu za izradu koštanog oruđa. Moguće je da je lov kao tradicionalni način privređivanja u uslovima rudarskog načina života dobio zbog ovoga na značaju, što je uticalo na stvaranje lokalnog kulta čemu bi ovi žrtvenici bili i namenjeni. S druge strane, obzirom da su ovi predmeti u delovima nalaženi na platformama i rudarskim jamama postoji mišljenje da su oni, možda, u izvesnoj meri, korišćeni i za osvetljavanje okana, odnosno kanala rudnih žila.

Period: pozni neolit – rani eneolit, vinčanska kultura (Vinča – Tordoš II), VI-V milenijum stare ere.

Žrtvenik sa arheološkog lokaliteta Rudna Glava u okolini Majdanpeka, oruđe, oružje, kao i druge predmete vezane za početak rudarenja na prostorima istočne Srbije posetioci mogu da vide u galeriji Muzeja u Majdanpeku.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona