fbpx

Vrelo Šarkamen

Lokacija: Negotin

Muzej Krajine
Vere Radosavljevic br.1
http://muzejkrajine.org.rs/

Vrelo - Šarkamen ekskluzivan spomenik rimske kulture  iz IV veka, nalazi se na levoj obali Vrelske reke, 6 km zapadno od sela Šarkamen kod Negotina.

Na ovom području otkriveno je više objekata na levoj i desnoj obali Vrelske reke, među kojima su najznačajniji utvrđenje carske rezidencije i memorijalni kompleks sa carskim mauzolejom i konsekrativnim tumulom.

U mauzoleju su otkriveni kremirani ostaci carice sa setom zlatnog nakita i novca.

Na temelju spomenutih istraživanja, utvrđenje i memorijalni kompleks se datuju u početak IV. veka i pripisuju se tetrarhu Maksiminu Daji (305-313. godine), a Mauzolej njegovoj majci, sestri cara Galerija. Takođe, utvrđeno je da je kompleks na Šarkamenu podignut prema palati cara Galerija Felix Romuliana na Gamzigradu i memorijalno-sakralnom kompleksu na Maguri, posvećenom caru i njegovoj majci Romuli.