fbpx

Utvrđenje Dijana

Lokacija: Kladovo

Turistička organizacija opštine Kladovo
Dunavska 6a
http://tookladovo.rs

Rimski kastrum (logor) Diana podignut na visokoj steni iznad Dunava, Karatašu, kod sela Sipa u blizini Kladova. Izgradnja najranijeg zemljano-drvenog utvrdenja vezana je za dolazak prvih vojnih formacija na Dunav, pocetkom I veka. Kameno utvrdenje vecih dimenzija (140×136 m) vezuje se za gradevinske aktivnosti cara Trajana i završeno je kada i prokopavanje Sipskog kanala (101. godine), kojim je otklonjena najveca prepreka za plovidbu Dunavom.

Konacan izgled dobija krajem III i pocetkom IV Veka dodavanjem bedema koji od uglova polaze prema Dunavu, zatvarajuci i štiteci deo obale. Sredinom V veka razaraju ga Huni, a oko 530. obnavlja ga car Justinijan. Utvrdenje je razoreno i u vreme avaro-slovenskih upada krajem VI i pocetkom VII veka. Izuzetan arheološki materijal (raznovrsni predmeti iz tadašnjeg svakodnevnog života, skulpture od mermera i bronze), ukazuju da je pored uloge vezane za zaštitu i odbranu kanala, tokom šest vekova, na Dijani postojao i znacajan ekonomski centar sa lukom i pristaništem.

Pored ostataka bedema sa kapijama i kulama, u unutrašnjosti utvrdenja otkriveni su gradevina sa apsidom, vojne barake, latrina i drugi objekti a u centralnom delu ostaci principijuma sa portikom. Izvan bedema utvrdeno je postojanje svetilišta, istraženi su ostaci martirijuma i dela nekropole kao i dela naselja koje se prostiralo zapadno od vojnog logora. Prva sondažna iskopavanja zapocela su 1964. godine i sa prekidima traju do danas. Istraženi objekti su konzervirani.