fbpx

Pimnice (pivnice)

Lokacija: Rajac, Negotin

Turistička organizacija opštine Negotin
Kraljevića Marka 6
http://www.toon.org.rs/sta-videti/kultura/pivnice

Da li ste posetili mesto u kojem ne stanuju ljudi već vino?

Tradicionalni način podizanja vinograda, rezidbe, obrade i pravljenja vina ostao je do danas sačuvan u Negotinskoj Krajini. Prerada grožđa i nega vina odvijaju se u posebnim prostorijama - objektima koje se nazivaju pivnice (pimnice).

Najpoznatije su Rajačke, Rogljevske i Smedovačke pivnice. Njihovi domaćini su se potrudili da neke od njih preurede u savremeni funkcionalni prostor, zadržavajući specifičan ambijent. Taj prostor su ponudili turistima i u pivnicama se može degustirati i kupiti vino.

Rajačke pivnice  se nalaze nedaleko od istoimenog sela, na brežuljku pored Timoka. Predstavljaju jedinstven arhitektonski kompleks vinskih podruma nastao od polovine XVIII do tridesetih godina XX veka. Kompleks čini 270 pivnica oko centralnog trga sa česmom. Građene su od tesanog kamena i brvana, a pokrivene ćeramidom. Podrumi su delimično ukopani u zemlju kako bi temperatura vrlo malo varirala tokom godine, a na spratu su prostorije za boravak u doba berbe i negovanja vina.

Pivnice u selu Rogljevo predstavljaju kompleks od oko 150 pivnica. Većina je podignuta u XIX. veku, mada se smatra da ih je, kao i u drugim mestima, bilo i u XVIII. veku.

Kao i ostala naselja pivnica fomirane su od nepravilnih uličica sa središnjim platoom sa zapisom i natkrivenim bunarom kao kulturnim i zbornim mestom.

Pivnice u selu Smedovac se za razliku od prethodnih kompleksa nalaze na samom ulazu u selo, na putu između Rogljeva i Rajca.