fbpx

Manastir Krepičevac

Lokacija: selo Jablanica, Boljevac

Srpska Pravoslavna Eparhija Timočka
http://eparhija-timocka.org/manastiri/manastir-krepicevac/

Manastir Krepicevac nalazi se na 4 km severno od sela Jablanice, u klisuri Radovanjske reke. Krepicevac je mala trolisna gradevina iz XVI veka, bez kubeta. Graden je pod uticajem moravske škole.

Manastir je živopisan ali su samo manje površine živopisa sacuvane. Fresko-slikarstvo ovog manastira dosta je vredno i upravo je to razlog zbog cega se ovaj manastir našao na listi znacajnih spomenika kulture. Najbolje su sacuvani delovi fresaka u priprati koji predstavljaju ktitorsku kompoziciju (Georgije, sin vojvode Radula, sa modelom crkve u ruci, njegova žena Zora i sin Manojlo). Manastir Krepicevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sacuvanih ikona – Hrista, Bogorodice, Sv. Jovana, Blagovesti. Krepicevac je ženski manastir.

Porta manastira okružena je sa južne strane poptornim bedemom, sa severne strane poptornim bedemom i kulom zvonikom, sa istocne strane manstirskim grobljem, a sa zapadne strane manastirske ekonomije i vinogradom. U periodu od 1936-1939. godine podignut je severni poptporni zid kolonada i zvonik. Kolonada povezuje hram sa kulom zvonikom. Zvona na zvoniku su poklon kneza Miloša iz 1833. godine.

Crkva Svetog Oca Nikolaja Cudotvorca ima tri sloja živopisa. Ostale su samo predstave Presvete Bogorodice sa malim Hristom u medaljonu, koja se nalazi na svodu današnjeg naosa i freska Arhangela Mihaila u nišina zapadnoj fasadi crkve. Freske su radene po nacrtima Steve Todorovica, a živopisao ih je njegov ucenik slikar iz Knjaževca Milisav Markovic.. U sklopu velike obnove manastira Bukovo 1887. godine uraden je i nov ikonostas. Ikonostas je bio porucen iz Austrije. Predstavlja solidan duborezacki rad od lipovog drveta poliran zlatom.Ikonostas crkve Svetog Oca Nikolaja Cudotvorca spada u vrednija likovna ostvarenja s kraja XIX. veka. Do poslednjeg rata Bukovo je posedovalo 400 ha zemlje pretežno šume. Godine 1891. inicijativom arhimandrita Bujšica, osnovana je na manstirskom imanju državna poljoprivredna škola za vinogradarstvo i vocarstvo, koja je po proizvodnji vina poznata i van granica naše zemlje. Danas je Manstir Bukovo je muški manstir i ima 4 radionice: krojacku, stolarsku ikonopisacku i vinariju.