fbpx

Crkve i manastiri

Obilazak sakralnih objekata Timočke eparhije počinje na obali Trgoviškog Timoka, u Donjoj Kamenici, sa Crkvom Presvete Bogorodice. Izgrađena je početkom XIV veka i predstavlja kombinaciju romantike, gotike i moravske arhietkture. Na samo par kilometara odatle nalazi se i manastir Svete Trojice, koji je podignut u XV veku. U donjem toku Timoka,  u miru stoletnih šuma nalazi se ženski manastir Suvodol, a niše kraj sela Grlišta manastir Svetog Petra i Pavla. Na planini Ozren nalazi se manastir Jermenčić koga su 1392. sagradili jermenski kaluđeri, a u okolini Boljevca manastiri Lapušnja, Krepičevac i crkva Lozica, za koju se pretpostavlja da je nakada bila manastir. Na domak crkve je veoma jak izvor pitke i hladne vode.

Crkva Svete Bogorodice
Crkva Svete Trojice

Crkva Svete Trojice u Negotinu svojom monumentalnošću daje poseban pečat starom gradskom jezgu. U blizini grada je i manastir Bukovo podignut u vreme Kralja Milutina, krajem XIII veka, kao i manastiri Koroglaš i Vratna. Nedaleko od manastira Vratna, nalaze se i vratnjaske kapije, poseban prirodni fenomen koga čine ogromne kamene kapije - prerast, koje spajaju kanjon.

Manastirica leži na malom potoku Šajna, 20 kilometara od Kladova i u njemu je po predanjimu kćer kneza Lazara našla utočište bežeći sa istoka. Više puta je rušen i obnavljan.

Crkva Uspenja Svete Bogorodice i Crkva Silazak Svetog Duha, najznačajniji su verski objekti u Opštini Bor. Crkva u Majdanpeku posvećena je Sv. apostolima Petru i Pavlu koje su majdanpečki rudari uzeli za svoje zaštitnike.

Timacum minus
maj 24, 2018

Crkva Presvete Bogorodice

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Crkva Svete Bogorodice, nalazi se u selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistocno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potice iz prve polovine XIV veka.

Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnicki spomenik Eparhije timocke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Zasvedena je poluoblicastim svodom, a njeno kube pociva na pandantifima. Na zapadnoj strani je sprat, ciji su bocni delovi nadvišeni kulama. Arhitektura je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture.

Živopis crkve je od izuzetne vrednosti, i stilski i ikonografski. Neke od fresaka su jedinstvene u srpskom srednjevekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago cine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatstvom detalja u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetnicke vrednosti su predstave "Tajna vecera", "Blagovesti", "Bogorodica", "Odigitrije sa Hristom", "Uspenje Presvete Bogorodice" i jedinstvena predstava zagrljenih Svetih Ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklusi iz života Svete Petke.

maj 24, 2018

Crkva Svetog Ilije

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Crkva svetog Ilije u Boljevcu izgradjena je i živopisana u doba Mihajla Obrenovića 1861. godine a u vreme stolovanja arhiepiskopa i mitropolita Mihajla i episkopa negotinskog, Gerasima. za izgradnju i oslikavanje crkve zalagao SE Milija Petrovic, boljevački paroh.

Boljevačka crkva građena je u baroknom stilu, po uzoru na beogradsku Sabornu crkvu, o čemu svedoci sama arhitektura i raspored elemenata unutar hrama. Što se tiče slikarske dekoracije, crkva ima oslikan ikonostas i freske na svodu. Pored slikarstva sa scenama iz Hirstovog života, prikazima Bogorodice, Jovana Krstitelja, Svetog Ilije i predstavama apostola, ikonostas ima i bogatu rezbariju.

maj 24, 2018

Manastir Svetog Petra i Pavla

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir se nalazi u blizini sela Grlišta, 14 km udaljenom od Zaječara, na obali Grliškog jezera. Manastir je posvecen apostolima Sv. Petru i Pavlu. Prema raspoloživim podacima, nastao je u starijem periodu srednjeg veka. Natpis iznad ulaza u manastir govori da je manastir 1804. godine dozidao i na njemu prepravke izvršio pop Radosav Živkovic, jedan od prvih ustanika u ovom kraju. Ovaj manastir, kao i mnogi drugi manastiri u Srbiji tog vremena, bio je središte ustanka u Crnoj Reci.Crkva je manjih dimenzija pravougaone osnove, sa pripratom, tremom i kupolom. Dva široka pilastara kraj severnog i južnog zida naosa odvajaju oltarski prostor od centralnog dela naosa, a nad njima se uzdiže manja - po spoljnjem izgledu oktogonalna kupola. Ikonostas je rad nepoznatog slikara s kraja XIX veka. Pored crkve, na severoistocnoj strani, nalaze se grobovi sveštenika. Najstariji nadgrobni spomenici poticu iz prve polovine XIX veka.

maj 24, 2018

Manastir Bukovo

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Na padinama Bratujevacke kose, 4 km zapadno od Negotina, leži manastir Bukovo u kome je 1912. godine potpisan tajni savez između Srba i Bugara za rat protiv Turske. Manastir je smešten u živopisnom predelu okružen šumom i izvanrednim pogledom na Negotin, Prahovo i ušće Timoka u Dunav.. Crkva je posvećena svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu. Po arhitektonskim i stilskim karakteristikama ubraja se u posebnu varijantu moravske škole.

Na manstirskom imanju je poljoprivredna škola za vinogradarstvo i voćarstvo, koja je po proizvodnji vina poznata i van granica naše zemlje. Danas je Manastir Bukovo je muški manastir i ima 4 radionice: krojačku, stolarsku ikonopisačku i vinariju.

maj 24, 2018

Manastir Krepičevac

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Krepicevac nalazi se na 4 km severno od sela Jablanice, u klisuri Radovanjske reke. Krepicevac je mala trolisna gradevina iz XVI veka, bez kubeta. Graden je pod uticajem moravske škole.

Manastir je živopisan ali su samo manje površine živopisa sacuvane. Fresko-slikarstvo ovog manastira dosta je vredno i upravo je to razlog zbog cega se ovaj manastir našao na listi znacajnih spomenika kulture. Najbolje su sacuvani delovi fresaka u priprati koji predstavljaju ktitorsku kompoziciju (Georgije, sin vojvode Radula, sa modelom crkve u ruci, njegova žena Zora i sin Manojlo). Manastir Krepicevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sacuvanih ikona – Hrista, Bogorodice, Sv. Jovana, Blagovesti. Krepicevac je ženski manastir.

maj 24, 2018

Manastir Suvodol

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir je sagrađen na zaravni usečenoj u planini Manastirska Glama i posvećen je rodenju Presvete Bogorodice. Ubraja se u najstarije zadužbine u Srbiji i vezuje za kneza Lazara Vreme postanka crkve nije poznato, jer je stara manastirska arhiva spaljena u toku ratova.

maj 24, 2018

Manastir Svete Trojice

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Svete Trojice se nalazi 17 kilometara jugoistocno od Knjaževca, izmedu Donje i Gornje Kamenice. Crkva je zadužbina despota Lazara, najmladeg sina Ðurda Brankovica o cemu svedoci natpis u malteru, za koji se zna iz prepisa koji je nacinio iguman Pantelejmon. Unutrašnjost crkve je bila živopisana, ali od prvobitnog živopisa nije sacuvano ništa. Vidljivo je samo nekoliko fragmenata fresaka u kubetu i priprati („Strašni sud”), koji pripadaju obnovi iz prve polovine XIX veka. Pored ove crkve pronadena je manja nekropola. Manastir je i danas aktivan.

maj 24, 2018

Manastir Vratna

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Vratna se nalazi na oko 40 km od Negotina, u samom podnožju cuvenih Vratnjanskih kapija. Osnovan je u XIV veku a deo manastira podignut 1415. godine. Vojvoda Šarban iz Struza kod Bukurešta ostavio je zapis o obnovi manastira koji se vremenom izbrisao ali ga je starešina Genadije kasnije zabeležio.

U drugoj polovini XVIII veka manastir je opusteo. Obnovio ga je Stanko Frajkor, kasniji negotinski oborknez. Turci su ga spalili 1813. godine, nakon sloma Prvog srpskog ustanka, a ponovo ga je podigao Jon Tajkulica, 1837. godine. Poslednji put je manstir obnovljen 1937. godine prilogom koji je dao Milan Ðordevic sa suprugom Perkom iz Metriša. Oba dobrotvora su se zamnošila, a Milan je i sahranjen pored temelja manstira kao monah Varnava.

Iznad manastira, pred samim ulazom u pecinu, u gotovo nepristupacnoj steni, nalaze se ruševine kelije Svetog Nikodima, osnivaca manastira. Sama crkva je niska lada sa malim prozorima. Više puta je rušena i obnavljana i nije sacuvala svoj prvobitni izgled. Vecina ikona u manastiru ima rusko poreklo, a pažnju zaslužuju carske dveri iz XIX veka. Danas je aktivni ženski manastir. Crkva manastira Vratne posvecena je Vaznesenju Gospodnjem (Spasovdan).

maj 24, 2018

Saborna crkva Svete Trojice

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Saborna crkva Sveta Trojica svojom monumentalnošću i arhitektonskim vrednostima daje poseban vizuelni pečat starom gradskom jezgru Negotina.

Negotin je 1842. godine postao duhovni centar Krajine što je iniciralo izgradnju nove crkve - Saborne crkve Svete Trojice. Crkva je izgradena je na mestu znamenite Baba-Finkine tvrdave.

Crkva je u neoklasičnom stilu sa elementima neorenesanse. Živopis crkve uradili su 1901. godine akademski slikar Stevan Todorović sa suprugom Poleksijom, Milisav Marković i Pavle Črtanović. Crkveni prostor svojom bogatom akustikom i ambijentom pruža izvanredne uslove za održavanje koncerata duhovne muzike. U severoistočnom delu porte nalazi se Hajduk Veljkova barutana. 

maj 24, 2018

Hram Sv. Preobraženja Gospodnjeg

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg u centru Sokobanje, izgrađena je 1892. godine.

Gradili su je italijanski majstori, a veliki donator i pokretač radova bio je srpski mitropolit gospodin Mihailo, koji je po rođenju Sokobanjčanin.

Mitropolit Mihajlo je rođen 19. avgusta 1826. god. na dan Sv. Preobraženja Gospodnjeg pa je po tome crkva i dobila ime.

Crkva je osvećena aprila 1892. godine, na Uskrs. Tom svečanom činu prisustvovao je i ruski grof Todor Kotov, koji je crkvi darivao putir i dva jevanđelja. U porti crkve nalazi se bista mitropolita Mihajla.

maj 24, 2018

Manastir Lozica

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Lozica nalazi se u samom podnožju rtanjskih obronaka, levo od puta Zaječar – Paraćin, na oko tri kilometra sela Krivi Vir.

Manastirska crkva posvećena je  Svetom Arhangelu Gavrilu i na taj dan, 26. jula, ovde se okupljaju meštani obeležavajući crkvenu slavu.

Obnavljana je u dva navrata, 1680. i 1850. godine. Crkva je moravskog tipa .Živopis je, kako se pretpostavlja, iz vremena druge obnove crkve.

maj 24, 2018

Manastir Koroglaš

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Koroglaš se nalazi u neposrednoj blizini Negotina, kod sela Miloševo. Nema pouzdanih podataka ko ga je i kada zidao, ali se pretpostavlja da ga je zidao Kralj Milutin početkom XIV veka. Narodno predanje kaže da je na tom mestu sahranjen Kraljević Marko pošto je ranjen, na Šarcu, preplivao Dunav iz Vlaške nakon bitke na Rovinama. Njemu je za dušu tu podignut manastir. Manastir je bio živopisan ali su se sačuvali samo ostaci fresaka. Pored crkve nalazi se srednjovekovna nekropola koja je samo delimično ispitana.

maj 24, 2018

Manastir Jermenčić

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Postoji predanje da su manastir osnovali kaluđeri, Jermeni, koji su pobegli od turaka. Pouzdano se zna da je podignut 1392.godine. Hram je posvećen sv. Arhangelima Gavrilu i Mihailu.
Turci su kasnije poharali manastir, opljačkali i spalili, a kaluđeri su izbegli na Frušku Goru. Crkvište manastira otkriveno je polovinom 19. veka i tada je podignuta jednobrodna crkva od kamena, koja je od 1992. godine nekoliko puta rekonstruisana i izmenjena.
Manastir je smešten u prirodnom ambijentu i okružen je sa četiri izvora bistre planinske pijaće vode.
Manastir je udaljen od Sokobanje 8 kilometara, a svake godine, na pravoslavni praznik sv. Arhangela Gavrila,26. jula kod manastira se okuplja veliki broj ljudi na Saboru. Manastirske relikvije nisu sačuvane, izuzev pečata u obliku romboida načinjenog od bronze. Na jednoj strani nalazi se lik sv. Arhangela, a na drugoj motiv sa originalnom istočnjačkom šarom.
Drugi izvori za manastir Jermenčić kažu da je zadužbina despota Stefana Lazarevića i da su ga podigli grčki monasi - Sinaiti.