Lazarev kanjon

Lazarev kanjon
 

Kanjon Lazareve reke deo je zaštićenog prirodnog dobra prve kategorije.

Usečen u debele krečnjačke stene Malinika jedinstveno je stanište endemskih i reliktnih vrsta biljaka i životinja.

Bez stručne vodičke službe poseta kanjonu je zabranjena.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona