Bogovinska pećina

Bogovinska pećina
 

Bogovinska pećina je najduža pećina u Srbiji (dužina istraženih kanala je preko 7,5 km). U prvih 300 m u pećini postoje delimično uređene staze.

Bogovinska pećina je zaštićena zakonom kao spomenik prirode.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona