fbpx

Trajanova tabla

Turistička organizacija opštine Kladovo
Dunavska 6a
19320 Kladovo
http://tookladovo.rs/

"Tabula Traiana" - je natpis uklesan u steni pored Dunava, u Ðerdapskoj klisuri, 2,5 km uzvodno odTekije. Posvecena je rimskom caru Trajanu i predstavlja deo je grupe antickih spomenika na rimskom putu kojem pripadaju i ostaci mosta kojeg je Trajan sagradio preko Dunava. Trajanova tabla prvobitno je bila postavljena na 1,5 m iznad rimskog puta pored Dunava. Tabla je, zajedno sa delom puta, 1969. isecena i po vertikali premeštena na viši nivo da bi se zaštitila od podizanja nivoa Dunava do koga je došlo posle izgradnje Hidroelektrane "Ðerdap I".

Na osnovu natpisa pretpostavlja se da je deo derdapskog puta u Donjoj klisuri izgradio Trajan u okviru priprema za rat protiv Dacana, odnosno da je 100. godine završena ta poslednja, najteža deonica. Ipak se sa sigurnošcu ne može utvrditi da li je Trajan izgradio ili samo obnovio put u Donjoj klisuri, ciji su ostaci registrovani na više mesta: kod Pecke Bare, kod Hajducke Vodenice neposredno uz Trajanovu tablu i nešto nizvodno od ovog mesta. Izgradnja rimskog puta i velikog broja utvrdenja pokazuje znacaj Ðerdapa za Rimsku imperiju, sve do konacnog osvajanje Dakije pocetkom 2. veka. Izgradnja puta, koji se prostirao uz sam Dunav, bila je uslovljena potrebama brže i bezbednije plovidbe.

Natpis na tabli je u polju oblika "tabula ansata", uklesan u šest redova, ali se danas jasno ocitavaju samo tri. Od njene bogate reljefne dekoracije ocuvan je jedino friz sa predstavom orla, kao i figure krilatih genija. Ispod natpisa je figura koja kleci, verovatno Danubius, a iznad je nadstrešnica sa kasetiranom tavanicom. Kasete su ukrašene rozetama i predstavama orla sa raširenim krilima, dok je sa strane reljefni prikaz dva delfina.

U prevodu sa latinskog, na Trajanovoj tabli piše: "Imperator cezar, sin božanskog Nerve, Nerva Trajan Avgust, pobednik nad Germanima, veliki pontif, cetrti put postavljen za tribuna, otac domovine, konzul po treci put, planine je isklesao i postavio grede od kojih je napravljen ovaj put".

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona