fbpx

Timacum Minus

Zavičajni muzej Knjaževac
Karađorđeva 15
19350 Knjaževac
http://muzejknjazevac.org.rs

Timacum Minus se nalazi u dolini Belog Timoka kod sela Ravna. Utvdenje je pravougaone osnove. Dimenzije 144x112 m i ukupne površine oko 2h. Konstatovane su cetiri osnovne faze izgradnje. Obuhvata periode od I-V veka. Otkriveni epigrafski spomenici na samom lokalitetu, govore nam o posadi Timacum Minus-a. Natpisi svedoce o prisustvu vojnika IV Flavijeve i VII Klaudijeve legije, I konhorte Tracana iz Sirije, I kohorte Montanorum iz Recija i Norika kao i o prisustvu jedinice II kohorte Dardanaca.

Zbirka spomenika sa ravanskog utvrdenja izložena je u lapidarijumu Arheo-etno parka Ravna. U samoj unutrašnjosti utvrdenja istražena su dva objekta- horreum i kružni objekat u severoistocnom uglu. Jugozapadno od utvrdenja nalazi se javno kupatilo sa ocuvanim sistemom grejanja – hipokaustom. Na prostoru severoisticno od utvrdenja na obali Timoka istraženo je rimsko kupatilo – terme. Severno i južno od utvrdenja otkriveni su ostaci civilnog naselja. Arheološkim istarživanjima ovog prostora ustanovljeno je postojanje gradevina iz perioda II-III veka. Na bregu Slog otkrivena je nekropola iz poznorimskog i srednjovekovnog perioda. Nekropola je smeštena zapadno od utvrdenja, a na desnoj obali Ropinskog potoka istražen je manji deo biritualne nekropole, sa spaljenim i sahranjenim pokojnicima, s kraja III ili pocetka IV veka.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona