fbpx

Srednjovekovna tvrđava Fetislam

Turistička organizacija opštine Kladovo
Dunavska 6a
19320 Kladovo
http://tookladovo.rs/

Ova srednjovekovna tvrdava, ukupne površine oko 18 ha, nalazi se na samoj obali Dunava, na ulasku u grad Kladovo (iz zapadnog pravca). Cine je dve fortifikacione celine, Veliko i Malo utvrdenje - Kastel, koji je inkorporiran u vecu, mladu tvrdavu.

Velika tvrdava – Veliki grad, kako se još naziva, najvecih dimenzija 480 x 260 m, u osnovi je poligonalna, kasno-srednjovekovna, bastiona tvrdava, sa 6 poligonalnih kula-bastiona, povezanih bedemima. Tvrdava sadrži zidane prolaze, okružena je vodenim rovom sa kontraeskarpom širine do 30 m i sa pokretnim mostovima ispred sve tri glavne kapije.

Iznad lucno zasvedenih, glavnih ulaza, Dunavske, Orospi i Varoš kapije, tokom poslednje obnove i rekonstrukcije, postavljeni su pocasni natpisi, kojima se velica sultan Mahmut II (1818 – 1839) u vreme kada tvrdava dobija sadašnji izgled. Unutar tvrdave su otkrivene i mnoge gradevine i objekti razlicite namene, za njenu posadu, kao na primer barutana i magacini, lagumi, hamam, džamija itd. Ostaci mocnih, cvrsto zidanih vodo-instalacija, bunara i kanala za vodosnabdevanje grada i tvrdave, mogu se i danas videti obližnjem zaledu (Butorke).

Starija, znatno manja tvrdava tipa kastela - Malo utvrdenje, pravougaonog oblika, ukupnih dimenzija 90x60 m, zauzima najviši deo terena blizu obale. Sastoji se iz gornjeg i priobalnog dela. Na uglovima su i danas visoko ocuvane njene dvospratne, kružne kule, povezane bedemima sa zupcastim vrhom. U sklopu ove tvrdave je i barutni magacin. Oko utvrdenja je vodio rov, u nižim delovima uvek ispunjen vodom. Inkorporirana je u severni bedem mlade, velike fortifikacije.

Ovaj srednjovekovni položaj, kao i citava Regija, imao je burnu istoriju, cesto menjajuci gospodare, koji su ga rušili i obnavljali i prilagodavali svojim vojno-strateškim potrebama. Od 1818 godine, tokom prve polovine XIX veka, predstavljala je tursko uporište.

Tvrdava je napuštena 1867 godine, kada su je Turci, kao i ostale utvrdene gradove, predali Srbiji.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona