fbpx

Sokograd, srednjevekovni grad-tvrdjava, nalazi se 2 km jugoistocno od centra Sokobanje, na steni iznad kanjona reke Moravice. Izgraden je krajem XIII i pocetkom XIV veka na temeljima rimske tvrdave koja datira iz perioda IV – VI veka. Spominje se u spisima iz doba Stevana Nemanje kao grad Sokolac, kasnije i u biografiji despota Stefana Lazarevica. U vreme srpske srednjovekovne države u njemu su živele srpske velmože. Razoren je 1413. godine u borbama za turski presto, izmedu Bajazitovog sina sultana Muse i odmetnika Hamuz bega i od tada nije obnavljan.

Ime Lepterija je nastalo prema grckom elefterija što znaci slobodište. Nadomak Lepterije je Sokograd u kome su nekada živeli robovi. Oni su izlazili van zidina tvrdave i okupljali se oko izvora vode. Pretpostavlja se da je medu robovima bilo i Grka, pa otuda i ime.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona