fbpx

Manastir Suvodol

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Dobrička 2,
18000 Niš
http://www.zzsknis.rs/

Manastir je sagraden na zaravni usecenoj u planini Manastirska Glama i posvecen je Rodenju Presvete Bogorodice. Ubraja se u najstarije zadužbine u Srbiji i vezuje za kneza Lazara (prema svedocenju Episkopa Melentija, koji navodi ovaj podatak kao staro predanje). Vreme postanka crkve nije poznato, jer je stara manastirska arhiva spaljena u toku srpsko-turskih ratova 1876-1878. godine, a novija je uništena za vreme srpsko-bugarskog rata.

Prve podatke o manastiru nalazimo kod Feliksa Kanica, koji je ovde boravio 1860. godine i ostavio pisano svedocenje o bestijalnom uništavanju manastira i fresaka u njemu od strane Turaka posle jedne bitke sa Srbima. Plan crkve, nakon toga obnovljene, podseca na Žicu, jer se i ovde na uski narteks naslanjaju dve kupole, a glavni prostor bez kupola završava se sa tri apside u obliku lista deteline i oskudno je osvetljen malim brojem prozora. Prema opisu geografa Josifa Pancica, koji je 1863. godine posetio manastir, cela unutrašnjost crkve šivopisana je freskama iz života Isusa Hrista i svetitelja. Osnova stare crkve bila je u obliku krsta - sa strane se nalazila mala crkvica - paperta. Kada je 1865. godine crkva napukla u oltaru, srušena je, a na njenim temeljima sagradena je nova, cija gradnja je završena 1869. godine, za vreme vlade kneza Milana Obrenovica. O tome govori i natpis u sadašnjoj crkvi.

Sadašnja crkva je jednokupolna gradevina pravougaone osnove i predstavlja skladnu i po dimenzijama reprezentativnu arhitektonsku celinu. Unutrašnjost crkve ukrašavaju freske novijeg datuma. Na ikonostasu, ciji okvir je izveden u stilu neoklasicizma, veci broj ikona potice iz druge polovine XIX veka. One presstavljaju vredna likovna ostvarenja školovanih umetnika. Medu njima su ikone Milisava Markovica iz Knjaževca, jednog od najplodnijih ikonopisaca Timocke Krajine, radene 1892. godine. Prema narodnom verovanju, prilikom izgradnje crkve episkop Evgenije stavio je u oltar delic moštiju Svetog Velikomucenika Pantelejmona, najpoznatijeg iscelitelja. Time bi se mogao objasniti dolazak bolesnika iz svih krajeva Srbije u ovaj manastir.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona