fbpx

Manastir Krepicevac nalazi se na 4 km severno od sela Jablanice, u klisuri Radovanjske reke. Krepicevac je mala trolisna gradevina iz XVI veka, bez kubeta. Graden je pod uticajem moravske škole.

Manastir je živopisan ali su samo manje površine živopisa sacuvane. Fresko-slikarstvo ovog manastira dosta je vredno i upravo je to razlog zbog cega se ovaj manastir našao na listi znacajnih spomenika kulture. Najbolje su sacuvani delovi fresaka u priprati koji predstavljaju ktitorsku kompoziciju (Georgije, sin vojvode Radula, sa modelom crkve u ruci, njegova žena Zora i sin Manojlo). Manastir Krepicevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sacuvanih ikona – Hrista, Bogorodice, Sv. Jovana, Blagovesti. Krepicevac je ženski manastir.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona