fbpx

Crkva Presvete Bogorodice

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš
Dobrička 2,
18000 Niš
http://www.zzsknis.rs/

Crkva Svete Bogorodice, nalazi se u selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistocno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potice iz prve polovine XIX veka.

Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnicki spomenik Eparhije timocke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Zasvedena je poluoblicastim svodom, a njeno kube pociva na pandantifima. Na zapadnoj strani je sprat, ciji su bocni delovi nadvišeni kulama. Arhitektura je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture.

Živopis crkve je od izuzetne vrednosti, i stilski i ikonografski. Neke od fresaka su jedinstvene u srpskom srednjevekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago cine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatstvom detalja u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetnicke vrednosti su predstave "Tajna vecera", "Blagovesti", "Bogorodica", "Odigitrije sa Hristom", "Uspenje Presvete Bogorodice" i jedinstvena predstava zagrljenih Svetih Ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklusi iz života Svete Petke.

Arheološka istraživanja, koja su pratila konzervatorske radove od 1979. do 1981. godine, potvrdila su postojanje nekropole sa 70 grobova oko crkve.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona