fbpx

Crkve i manastiri

Obilazak sakralnih objekata Timočke eparhije počinje na obali Trgoviškog Timoka, u Donjoj Kamenici, sa Crkvom Presvete Bogorodice. Izgrađena je početkom XIV veka i predstavlja kombinaciju romantike, gotike i moravske arhietkture. Na samo par kilometara odatle nalazi se i manastir Svete Trojice, koji je podignut u XV veku. U donjem toku Timoka,  u miru stoletnih šuma nalazi se ženski manastir Suvodol, a niše kraj sela Grlišta manastir Svetog Petra i Pavla. Na planini Ozren nalazi se manastir Jermenčić koga su 1392. sagradili jermenski kaluđeri, a u okolini Boljevca manastiri Lapušnja, Krepičevac i crkva Lozica, za koju se pretpostavlja da je nakada bila manastir. Na domak crkve je veoma jak izvor pitke i hladne vode.

Crkva Svete Bogorodice
Crkva Svete Trojice

Crkva Svete Trojice u Negotinu svojom monumentalnošću daje poseban pečat starom gradskom jezgu. U blizini grada je i manastir Bukovo podignut u vreme Kralja Milutina, krajem XIII veka, kao i manastiri Koroglaš i Vratna. Nedaleko od manastira Vratna, nalaze se i vratnjaske kapije, poseban prirodni fenomen koga čine ogromne kamene kapije - prerast, koje spajaju kanjon.

Manastirica leži na malom potoku Šajna, 20 kilometara od Kladova i u njemu je po predanjimu kćer kneza Lazara našla utočište bežeći sa istoka. Više puta je rušen i obnavljan.

Crkva Uspenja Svete Bogorodice i Crkva Silazak Svetog Duha, najznačajniji su verski objekti u Opštini Bor. Crkva u Majdanpeku posvećena je Sv. apostolima Petru i Pavlu koje su majdanpečki rudari uzeli za svoje zaštitnike.

Timacum minus
maj 24, 2018

Crkva Presvete Bogorodice

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Crkva Svete Bogorodice, nalazi se u selu Donja Kamenica, 15 kilometara jugoistocno od Knjaževca. Zadužbina je nepoznatog vlastelina i potice iz prve polovine XIX veka.

Ova crkva predstavlja najoriginalniji i najvredniji umetnicki spomenik Eparhije timocke. Osnova crkve je u obliku upisanog krsta. Zasvedena je poluoblicastim svodom, a njeno kube pociva na pandantifima. Na zapadnoj strani je sprat, ciji su bocni delovi nadvišeni kulama. Arhitektura je kombinacija romanike, gotike i moravske arhitekture.

Živopis crkve je od izuzetne vrednosti, i stilski i ikonografski. Neke od fresaka su jedinstvene u srpskom srednjevekovnom slikarstvu. Smatra se da su živopis radila dva majstora, a posebno blago cine ktitorske kompozicije i portreti vlastelina sa bogatstvom detalja u prikazivanju njihove odežde. Izuzetne umetnicke vrednosti su predstave "Tajna vecera", "Blagovesti", "Bogorodica", "Odigitrije sa Hristom", "Uspenje Presvete Bogorodice" i jedinstvena predstava zagrljenih Svetih Ratnika Teodora Tirona i Teodora Stratilata na konjima, kao i ciklusi iz života Svete Petke.

Arheološka istraživanja, koja su pratila konzervatorske radove od 1979. do 1981. godine, potvrdila su postojanje nekropole sa 70 grobova oko crkve.

maj 24, 2018

Crkva Svetog Ilije

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Crkva svetog Ilije u Boljevcu izgradjena je i zivopisana u doba Mihajla Obrenovica 1861. godine a u vreme stolovanja arhiepiskopa i mitropolita Mihajla i episkopa negotinskog, Gerasima. O ovome svedoci i natpis koji se nalazi na zapadnom zidu naosa, iznad središnjeg portala. U natpisu takodje stoji da se za izgradnju i oslikavanje crkve, zalagao Milija Petrovic, boljevacki paroh.

Milija Petrovic - nakon završene Bogoslovije u Beogradu bavio se sveštenstvom sa svojim ocem u Ilinu, parohijskom centru, sve do 1854. godine. Te godine se, na njihovu inicijativu, sedište parohije iz Ilina premešta se u Boljevac a sedam godina kasnije, takode na njihovu inicijativu, gradi crkva svetog Ilije u Boljevcu.

Crkva je osvecena 20. jula 1863. godine od strane episkopa timocke eparhije Evgenija i posvecena svetom Iliji. Od tada je u funkciji. Hram i ikonostas zivopisao je Milija Markovic sa sinom Nikolom, koji je bio ucenik Steve Todorovica jednog od najpoznatjih srpskih slikara XIX veka. Boljevacka crkva gradjena je u baroknom stilu, po uzoru na beogradsku Sabornu crkvu, o cemu svedoci sama arhitektura i raspored elemenata unutar hrama. Što se tice slikarske dekoracije, crkva ima oslikan ikonostas i freske na svodu. Pored slikarstva sa scenama iz Hirstovog života, prikazima Bogorodice, Jovana Krstitelja, Svetog Ilije i predstavama apostola, ikonostas ima i bogatu rezbariju. Od zidnog slikarstva, postoje prikazi samo na cetri poluoblicasta svoda koja prate podelu na cetiri traveja, gde se nalaze scene iz Hristovog života i alegorije, npr. "Prica o udovicinoj lepti", "Milostivi Samaricanin”, "Krštenja Hristovog" i dr. “Vizija pakla” i “Raj” nalaze se na zapadnom zidu.

Crkva svetog Ilije u Boljevcu proglašena je spomenikom kulture 15. maja 1980. godine i od tada se nalazi pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika.

Dimenzije crkve: 31.5 metara dužine, 13.5 metara širine zapadnog dela i 14.5 istocnog dela, sa bocnim konhama ciji polukružni luk iznosi 8.5 metara.

maj 24, 2018

Manastir Svetog Petra i Pavla

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir se nalazi u blizini sela Grlišta, 14 km udaljenom od Zaječara, na obali Grliškog jezera. Manastir je posvecen apostolima Sv. Petru i Pavlu. Prema raspoloživim podacima, nastao je u starijem periodu srednjeg veka. Natpis iznad ulaza u manastir govori da je manastir 1804. godine dozidao i na njemu prepravke izvršio pop Radosav Živkovic, jedan od prvih ustanika u ovom kraju. Ovaj manastir, kao i mnogi drugi manastiri u Srbiji tog vremena, bio je središte ustanka u Crnoj Reci.Crkva je manjih dimenzija pravougaone osnove, sa pripratom, tremom i kupolom. Dva široka pilastara kraj severnog i južnog zida naosa odvajaju oltarski prostor od centralnog dela naosa, a nad njima se uzdiže manja - po spoljnjem izgledu oktogonalna kupola. Ikonostas je rad nepoznatog slikara s kraja XIX veka. Pored crkve, na severoistocnoj strani, nalaze se grobovi sveštenika. Najstariji nadgrobni spomenici poticu iz prve polovine XIX veka.

maj 24, 2018

Manastir Bukovo

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Na padinama Bratujevacke kose, 4 km zapadno od Negotina, leži manastir Bukovo u kome je 1912. godine potpisan tajni savez izmedu Srba I Bugara za rat protiv Turske. Manastir je smešten u živopisnom predelu okružen šumom i izvanrednim pogledom na Negotin, Prahovo i ušce Timoka u Dunav. Pisani podaci o ktitoru manastira ne postoje, ali postoje više predanja koja o tome govore. Po jednom predanju manastir je zadužbina srpskog kralja Milutina sa kraja XIII. veka, podignut posle pobede nad bugarskim carem Šišmanom. Po drugom predanju ktitor manastira je Sveti Nikodim Tismanski koji je živeo i delao u Timockoj Krajini, a po trecem ktitor manastira je bio neko iz vlastele istocne Srbije i potice iz XV. veka. Crkva je posvecena svetom ocu Nikolaju Cudotvorcu. Po arhitektonskim i stilskim karakteristikama ubraja se u posebnu varijantu moravske škole. Crkva je podignuta kao jednobrodna gradevina, zasvodena poluoblicasti svodom i bez kupole. Crkva je sagradena skromno, od tesanih kamenih blokova, ravne fasadne površine bez ukrasa.

maj 24, 2018

Manastir Krepičevac

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Krepicevac nalazi se na 4 km severno od sela Jablanice, u klisuri Radovanjske reke. Krepicevac je mala trolisna gradevina iz XVI veka, bez kubeta. Graden je pod uticajem moravske škole.

Manastir je živopisan ali su samo manje površine živopisa sacuvane. Fresko-slikarstvo ovog manastira dosta je vredno i upravo je to razlog zbog cega se ovaj manastir našao na listi znacajnih spomenika kulture. Najbolje su sacuvani delovi fresaka u priprati koji predstavljaju ktitorsku kompoziciju (Georgije, sin vojvode Radula, sa modelom crkve u ruci, njegova žena Zora i sin Manojlo). Manastir Krepicevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sacuvanih ikona – Hrista, Bogorodice, Sv. Jovana, Blagovesti. Krepicevac je ženski manastir.

maj 24, 2018

Manastir Suvodol

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir je sagraden na zaravni usecenoj u planini Manastirska Glama i posvecen je Rodenju Presvete Bogorodice. Ubraja se u najstarije zadužbine u Srbiji i vezuje za kneza Lazara (prema svedocenju Episkopa Melentija, koji navodi ovaj podatak kao staro predanje). Vreme postanka crkve nije poznato, jer je stara manastirska arhiva spaljena u toku srpsko-turskih ratova 1876-1878. godine, a novija je uništena za vreme srpsko-bugarskog rata.

maj 24, 2018

Manastir Svete Trojice

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Svete Trojice se nalazi 17 kilometara jugoistocno od Knjaževca, izmedu Donje i Gornje Kamenice. Crkva je zadužbina despota Lazara, najmladeg sina Ðurda Brankovica o cemu svedoci natpis u malteru, za koji se zna iz prepisa koji je nacinio iguman Pantelejmon. Unutrašnjost crkve je bila živopisana, ali od prvobitnog živopisa nije sacuvano ništa. Vidljivo je samo nekoliko fragmenata fresaka u kubetu i priprati („Strašni sud”), koji pripadaju obnovi iz prve polovine XIX veka. Pored ove crkve pronadena je manja nekropola. Manastir je i danas aktivan.

maj 24, 2018

Manastir Vratna

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Vratna se nalazi na oko 40 km od Negotina, u samom podnožju cuvenih Vratnjanskih kapija. Osnovan je u XIV veku a deo manastira podignut 1415. godine. Vojvoda Šarban iz Struza kod Bukurešta ostavio je zapis o obnovi manastira koji se vremenom izbrisao ali ga je starešina Genadije kasnije zabeležio.

U drugoj polovini XVIII veka manastir je opusteo. Obnovio ga je Stanko Frajkor, kasniji negotinski oborknez. Turci su ga spalili 1813. godine, nakon sloma Prvog srpskog ustanka, a ponovo ga je podigao Jon Tajkulica, 1837. godine. Poslednji put je manstir obnovljen 1937. godine prilogom koji je dao Milan Ðordevic sa suprugom Perkom iz Metriša. Oba dobrotvora su se zamnošila, a Milan je i sahranjen pored temelja manstira kao monah Varnava.

Iznad manastira, pred samim ulazom u pecinu, u gotovo nepristupacnoj steni, nalaze se ruševine kelije Svetog Nikodima, osnivaca manastira. Sama crkva je niska lada sa malim prozorima. Više puta je rušena i obnavljana i nije sacuvala svoj prvobitni izgled. Vecina ikona u manastiru ima rusko poreklo, a pažnju zaslužuju carske dveri iz XIX veka. Danas je aktivni ženski manastir. Crkva manastira Vratne posvecena je Vaznesenju Gospodnjem (Spasovdan).

maj 24, 2018

Saborna crkva Svete Trojice

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Saborna crkva Sveta Trojica – nalazi se na uglu Trga Stevana Mokranjca i ulice Hajduk Veljka. Svojom monumentalnošcu i arhitektonskim vrednostima daje poseban vizuelni pecat starom gradskom jezgru Negotina.

Negotin je 1842. godine postao duhovni centar Krajine što je iniciralo izgradnju nove crkve. Crkva je izvedena po projektu koji je najverovatnije delo Aleksandra Bugarskog. Arhitekta Bugarski je crkvu projektovao po uzoru na anticki arhitektonski izraz. Izgradena je na mestu znamenite Baba-Finkine tvrdave. Episkop Evgenije je 1868. godine pozvao gradevinskog preduzimaca Štajnehlera da zapocne izgradnju nove crkve ali je gradenje odloženo jer je okružni nacelnik Ranko Alimpic, želeo da se sa gradnjom crkve otpocne u novoj varoši – Novom Negotinu na Dunavu. Medutim, do premeštanja Negotina nije došlo i izgradnja je pocela 08. maja 1872. godine a završena 1874. godine. Osvecena je 1876. godine.

maj 24, 2018

Hram Sv. Preobraženja Gospodnjeg

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg u centru Sokobanje, izgrađena je 1892. godine.

Gradili su je italijanski majstori, a veliki donator i pokretač radova bio je srpski mitropolit gospodin Mihailo, koji je po rođenju Sokobanjčanin.

Mitropolit Mihajlo je rođen 19. avgusta 1826. god. na dan Sv. Preobraženja Gospodnjeg pa je po tome crkva i dobila ime.

Crkva je osvećena aprila 1892. godine, na Uskrs. Tom svečanom činu prisustvovao je i ruski grof Todor Kotov, koji je crkvi darivao putir i dva jevanđelja. U porti crkve nalazi se bista mitropolita Mihajla.

maj 24, 2018

Manastir Lozica

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Lozica nalazi se u samom podnožju rtanjskih obronaka, levo od puta Zaječar – Paraćin, na oko tri kilometra sela Krivog Vira.

Manastirska crkva posvećena je Sv. Arhangelu Gavrilu i na taj dan, 26.jula, ovde se okupljaju meštani obeležavajući crkvenu slavu. Po groblju, smeštenom iza crkve, vidi se da je u pitanju bio muški manastir. Lozica je nedovoljno istražena pa se ne zna tačno vreme nastanka manastira Lozice, pre svega jer nije dovoljno istražena njena prošlost. Prvi put je spominjan u turskom popisu 1455. godine, kada je u manastiru zabeleženo prisustvo dva duhovnika.

Obnavljana je u dva navrata, 1680. i 1850. godine. Crkva je moravskog tipa sa osmostranim kubetom, zidana kamenom i omalterisana. Živopis je, kako se pretpostavlja, iz vremena druge obnove crkve. Moguće je da se ispod njega krije i stariji.

Ikonopis novijeg datuma, što se vidi iz natpisa: "namolovao Petar Manić, ikonopisac, 20.07.1980. Paraćin“. Od 1980. godine Lozica je pod zaštitom zakona.

maj 24, 2018

Manastir Koroglaš

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Manastir Koroglaš se nalazi u neposrednoj blizini Negotina, kod sela Miloševo. Nema pouzdanih podataka ko ga je i kada zidao, ali se pretpostavlja da ga je zidao Kralj Milutin početkom XIV veka. Narodno predanje kaže da je na tom mestu sahranjen Kraljević Marko pošto je ranjen, na Šarcu, preplivao Dunav iz Vlaške nakon bitke na Rovinama. Njemu je za dušu tu podignut manastir. Manastir je bio živopisan ali su se sačuvali samo ostaci fresaka. Pored crkve nalazi se srednjovekovna nekropola koja je samo delimično ispitana.

maj 24, 2018

Manastir Jermenčić

in Crkve i manastiri

by GetToNet

Postoji predanje da su manastir osnovali kaluđeri, Jermeni, koji su pobegli od turaka. Pouzdano se zna da je podignut 1392.godine. Hram je posvećen sv. Arhangelima Gavrilu i Mihailu.
Turci su kasnije poharali manastir, opljačkali i spalili, a kaluđeri su izbegli na Frušku Goru. Crkvište manastira otkriveno je polovinom 19. veka i tada je podignuta jednobrodna crkva od kamena, koja je od 1992. godine nekoliko puta rekonstruisana i izmenjena.
Manastir je smešten u prirodnom ambijentu i okružen je sa četiri izvora bistre planinske pijaće vode.
Manastir je udaljen od Sokobanje 8 kilometara, a svake godine, na pravoslavni praznik sv. Arhangela Gavrila,26. jula kod manastira se okuplja veliki broj ljudi na Saboru. Manastirske relikvije nisu sačuvane, izuzev pečata u obliku romboida načinjenog od bronze. Na jednoj strani nalazi se lik sv. Arhangela, a na drugoj motiv sa originalnom istočnjačkom šarom.
Drugi izvori za manastir Jermenčić kažu da je zadužbina despota Stefana Lazarevića i da su ga podigli grčki monasi - Sinaiti.

raris logo

Trg oslobođenja bb; 19000 Zaječar

tel/fax. +381 (0)19 426 376
tel/fax. +381 (0)19 426 377

office@visiteastserbia.rs

 

Portal VisitEastSerbia razvio je RARIS u saradnji sa turističkim organizacijama regiona